Pionier

Pionier in duurzaam ondernemen

De Watergroep hecht veel belang aan maatschappelijk engagement. We onderschrijven de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties en vertalen ze jaarlijks in concrete actiepunten.

introductie foto Pionier in duurzaam ondernemen

SDG-pionier

Deze duurzame inspanningen van De Watergroep werden in 2020 opnieuw beloond met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Na 3 jaar succesvolle deelnames aan dit charter, leverde dit het internationaal erkende UNITAR-certificaat op en kregen we de status van SDG-pionier. Het UNITAR-certificaat mochten we tijdens de Voka-Dag Duurzaam Ondernemen op 27 oktober 2020 in ontvangst nemen. 

Expertise delen

“We hebben hard gewerkt aan onze duurzame doelstellingen en heel wat ervaring en kennis opgedaan over onder meer duurzaam waterbeheer, duurzaam werk en biodiversiteit. Als SDG-pionier willen we die expertise en kennis graag met andere bedrijven delen,” zegt omgevingsmanager Rhune Van Cleemput.

Milieucoördinator Joris Pieters: “Ook ons ambitieus actieplan 2020, waarin we onder andere inzetten op Leakie, slimme meters, het project Local Water, windturbines, klimaatactieplan … werd goedgekeurd door de jury!”

 

 

 

 

 

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)