Energieneutraal in 2030

Energieneutraal in 2030

Tegen 2050 wil De Watergroep klimaatneutraal zijn. Een tussentijdse mijlpaal is energieneutraliteit in 2030. Daarvoor brachten we in 2020 de toestand van onze gebouwen in kaart, en hun mogelijkheden om er groene energie te produceren.

introductie foto Energieneutraal in 2030

2030

Manager Businessontwikkeling Ortwin Deroo vertelt: “We hebben bij De Watergroep de scherpe ambitie om tegen 2030 een energieneutraal bedrijf te zijn. Tegen dan willen we op onze eigen terreinen via duurzame technologieën evenveel energie produceren als we zelf verbruiken. Energie voor de drinkwaterproductie, maar ook bijvoorbeeld om gebouwen te verwarmen of auto’s op te laden. De grootste uitdaging zal niet zozeer zijn om die energie zelf op te wekken, maar wel om ervoor te zorgen dat ze op de juiste tijdstippen beschikbaar is.”

Energietransitie

De Watergroep koopt haar energie al volledig groen aan, met certificaten van oorsprong. Deroo: “We kunnen weliswaar nog beter: we willen een actieve rol spelen in de energietransitie. Daarom hebben we een inventaris opgesteld van al onze gebouwen en de mogelijkheden die ze bieden voor de productie van groene energie. Daaruit leerden we dat een combinatie van zonne- en windenergie de sleutel naar energieneutraliteit vormt. De volgende stap is het uitwerken van een concreet stappenplan om daartoe te komen. Die oefening loopt nog tot de zomer van 2021, daarna beginnen we met de uitrol.”

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)