Werfwater

Samenwerken om werfwater nuttig in te zetten

Op bouwwerven is ‘bemaling’ vaak noodzakelijk: het wegpompen van water om het grondwaterpeil te verlagen. De Watergroep ondersteunt verschillende initiatieven om waterverspilling bij bemaling tegen te gaan.

introductie foto Samenwerken om werfwater nuttig in te zetten

Initiatieven

“Bouwwerven zijn echte ‘watervreters’. We ondersteunen verschillende initiatieven die inzetten op waterhergebruik op werven,” vertelt Ortwin Deroo. “Wij doen voor hen de analyses van het water en geven advies over de kwaliteit. Soms zitten er schadelijke stoffen in het water, waardoor hergebruik onmogelijk is.”
 

 

Enkele van deze initiatieven:

  • Opensource.Brussels wil zuiver leidingwater besparen aan de hand van een volledig alternatief ecosysteem van vraag en aanbod van bemalingswater. Daarbij willen ze een coördinerende rol opnemen tussen de vergunningsverlenende overheid, aannemer en eindgebruiker.
  • Het initiatief ‘Werfwater’ van Lemon en Switchrs is een online platform dat de vraag naar en het aanbod van water samenbrengt. Bedrijven die (bemalings)water aanbieden kunnen zich via het platform aanmelden. Partijen die zelf op zoek zijn naar water, kunnen op WerfWater locaties terugvinden waar water beschikbaar is.
function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)