Onze medewerkers

Watermakers

Meer dan 1.500 watermakers zorgen ervoor dat er vandaag én in de toekomst water uit de kraan komt. Hun veiligheid en welzijn stonden door de uitbraak van de coronacrisis meer dan ooit centraal. Werk, opleiding en sociale interactie organiseerden we zo veel mogelijk digitaal.

De Watergroep zet structureel in op het welzijn en welbevinden van haar medewerkers.

 

introductie foto Watermakers