Jaarverslag 2020
De Watergroep

Een wendbaar en veerkrachtig waterbedrijf

Een wendbaar en veerkrachtig waterbedrijf

De pandemie maakte van 2020 een bijzonder en een moeilijk jaar. De omschakeling naar onze nieuwe structuur, een grote stap voor onze organisatie, werd bemoeilijkt door het gedwongen telewerk en het wegvallen van informele contacten op de werkvloer. Die omstandigheden maakten het niet altijd evident om onze dienstverlening geolied te laten draaien.

Lees hier het voorwoord
introductie foto Een wendbaar en veerkrachtig waterbedrijf

Drinkwater

aftakkingen

+

aftakkingen

km leidingen

km leidingen

klanten

klanten

gemeenten

gemeenten

Kwaliteit

Kwaliteit

De Watergroep levert drinkwater van hoge kwaliteit. Toch mogen we niet op onze lauweren rusten: we investeren continu in nieuwe technologie om de kwaliteit en veiligheid van ons drinkwater nog beter te monitoren. Om een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden, zetten we ook in op een gestroomlijnde interne werking.

Water van topkwaliteit

Innovatief bedrijf

decentraal & circulair water

decentraal & circulair water

energie uit water

energie uit water

smart waterbedrijf (industrie 4.0)

smart waterbedrijf (industrie 4.0)

Industriewater

Industriewater

De Watergroep leverde in 2020 ruim 9,1 miljoen m³ industriewater op maat aan industriële klanten. De Watergroep selecteert op de locatie van haar industriële klanten een duurzame en geschikte waterbron (zoals rivierwater, regenwater of effluent van een industriële waterzuivering) en zet die om naar de gewenste eindkwaliteit.

Streven naar de meest duurzame oplossing

Afvalwater

Via Riopact, een samenwerkingsverband tussen De Watergroep en Aquafin, bieden we steden en gemeenten een totaalpakket aan voor hun rioolbeheer. Een formule die in trek is, want in 2020 verwelkomden we maar liefst 3 nieuwe Riopact-vennoten.

Een volledig beheer van het rioleringsstelsel
Afvalwater
Klimaat en duurzaam ondernemen

Klimaat en duurzaam ondernemen

De klimaatverandering zet ons drinkwatersysteem onder druk. We werken aan maatregelen om met de toenemende waterschaarste om te gaan. Bescherming en diversificatie van onze waterbronnen staan daarin centraal. Onze titel van SDG Pioneer is de kers op de taart, een mooi bewijs dat De Watergroep een duurzaam en klimaatvriendelijk bedrijf is.

Duurzaamheid van bron tot productie
Oog voor de klant

Oog voor de klant

In 2020 bouwden we verder aan een bedrijfsvoering waarbij de klant centraal staat. Via ‘customer journeys’ keken we naar onze dienstverlening door de ogen van onze klanten. We peilden naar hun ervaringen via bevragingen. En met digitale facturen en formulieren maken we het hen nog gemakkelijker.

Klantentevredenheid staat centraal

Watermakers

Meer dan 1.500 watermakers zorgen ervoor dat er vandaag én in de toekomst water uit de kraan komt. Hun veiligheid en welzijn stonden door de uitbraak van de coronacrisis meer dan ooit centraal. Werk, opleiding en sociale interactie organiseerden we zo veel mogelijk digitaal.

De Watergroep zet structureel in op het welzijn en welbevinden van haar medewerkers
Watermakers
Over De Watergroep

Over De Watergroep

In 2020 werd de evolutie van een provinciaal gestuurd bedrijf naar een overkoepelende, procesgestuurde organisatie verder doorgezet. Bovendien hebben we bij De Watergroep sterk ingezet op digitalisering en het garanderen van een klimaatrobuuste watervoorziening.

Naar een wendbaar en veerkrachtig waterbedrijf