Voorwoord

Een jaar vol uitdagingen en kansen

De pandemie maakte van 2020 een bijzonder en een moeilijk jaar. De omschakeling naar onze nieuwe structuur, een grote stap voor onze organisatie, werd bemoeilijkt door het gedwongen telewerk en het wegvallen van informele contacten op de werkvloer. Die omstandigheden maakten het niet altijd evident om onze dienstverlening geolied te laten draaien.

introductie foto Een jaar vol uitdagingen en kansen

Het extreem droge en warme voorjaar van 2020 was een extra uitdaging voor de drinkwatervoorziening. Snel inschattingen maken en heel kort op de bal spelen was essentieel. De digitalisering die we enkele jaren geleden hadden ingezet, kwam daarbij goed van pas: ze maakt ons wendbaarder en veerkrachtiger.

En veerkracht zullen we ook de komende jaren nodig hebben. De klimaatverandering heeft een enorme impact op de watervoorziening. De manier waarop we omgaan met water is ook veranderd: we gaan met z’n allen spaarzamer met water om, maar gebruiken het meer op de droge en hete momenten. Het toont het belang aan van een klimaatrobuuste watervoorziening met een hoge piekcapaciteit. Om die te bereiken, investeerden we de afgelopen jaren recordbedragen in de vernieuwing van het leidingnet en de renovatie en uitbreiding van onze waterproductie-centra. Tegelijk investeerden we in de bescherming van onze waterbronnen, het aanboren van alternatieve waterbronnen, het ontwikkelen van decentrale waterproductie en ‘last but not least’ in het opsporen en terugdringen van lekverliezen. Die inspanningen zullen we de komende jaren nog verder uitbouwen.

Binnen elk van die domeinen spelen innovatie en samenwerking een centrale rol. Slimme partnerschappen binnen de brede watersector versterken de activiteiten van elke partner en laten ons toe om onze grenzen te verleggen. Daarom slaan we graag de handen in elkaar met binnen- en buitenlandse partners en waterbedrijven en zijn we actief lid van verschillende werkgroepen, overlegorganen en brancheorganisaties. Onze samenwerkingen verdienen dan ook een belangrijke plaats in dit jaarverslag.

Achter de schermen beweegt er dus heel wat waar onze klanten weinig van merken. Zij vinden het vanzelfsprekend dat er op elk moment helder water uit de kraan loopt. Een terechte verwachting. Toch moeten we ons nog meer bewust worden van de waarde van water. Het afgelopen jaar viel ons op dat die kentering is ingezet, er leeft meer bewustzijn over water, waterschaarste, klimaatverandering … En da’s een goede zaak, want bewustzijn is een belangrijk onderdeel van de systeemverandering die we beogen voor onze watervoorziening.

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)