Mensen en middelen

Slim infrastructuurbeheer maakt De Watergroep sterker

De kerntaak van De Watergroep is continu kwaliteitsvol drinkwater leveren aan elke klant. Een professioneel assetmanagement is cruciaal voor ons succes.

Onze belangrijkste asset? Zonder twijfel onze medewerkers. Zo zorgen we voor hun veiligheid en welzijn.

introductie foto Slim infrastructuurbeheer maakt De Watergroep sterker

Uitgebreid leidingnet

Directeur-generaal Hans Goossens: “De Watergroep is een publiek nutsbedrijf dat drinkwater levert aan 3,3 miljoen klanten. Dat water brengen we ter plaatse via een uitgebreid leidingnet van 34.367 kilometer. Al die leidingen moeten we onderhouden, renoveren en soms vervangen. Daar hebben we veel kapitaal voor nodig. We zetten daarom in op de verdere professionalisering van ons assetmanagement, gebaseerd op data en risicoanalyses. Zo komen we tot een doordacht investerings- en vervangingsbeleid.”

Maximale prestaties, minimale kost

Brecht Vermeulen, voorzitter van de raad van bestuur: “We streven naar maximale prestaties tegen een minimale kost. De Watergroep heeft inmiddels een goede inventaris opgesteld en streeft ernaar om haar assets zo goed mogelijk te beheren. Dat houdt onder meer in dat we continu bijsturen, bijvoorbeeld als de externe omgevingsfactoren veranderen of als de markt andere wensen heeft. We wegen de prioriteiten zorgvuldig af.”

Voordelen van goed assetbeheer

  • Betere dienstverlening en besluitvorming
  • Langere levensduur van assets
  • Beter risicobeheer (veiligheid, milieu, kwaliteit, leveringszekerheid …).

 

Onze assets

  • 73 waterproductiecentra
  • 113 pompinstallaties
  • 82 watertorens
  • 61 reservoirs
  • 34.367 kilometer leidingen.
function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)