Rivierwater zuiveren

Leiewaterleiding bevoorraadt 2 industriële klanten

In 2018 legde De Watergroep een Leiewaterleiding aan om Agristo te kunnen bevoorraden van Leiewater. Sinds 2020 maakt een andere industriële klant, Aspiravi & Unilin, gebruik van diezelfde waterleiding.

introductie foto Leiewaterleiding bevoorraadt 2 industriële klanten

Aardappelproducent Agristo breidt waterfabriek uit

Frank De Poortere, manager Industrie en Services: “In 2018 trokken we een waterleiding van de Leie tot in Wielsbeke om Agristo te kunnen bevoorraden van Leiewater. Die waterleiding is ongeveer 1.8 km lang. In 2020 hebben we een aftakking op die leiding gemaakt voor Aspiravi & Unilin, waar we nu ook Leiewater met kleine voorfiltratie leveren. Dankzij de Leiewaterleiding hebben nu dus 2 industriële klanten de mogelijkheid om Leiewater te kunnen gebruiken. Een mooi voorbeeld van meerdere partijen die van eenzelfde infrastructuurinvestering kunnen genieten. Wie weet het begin van een industriewatercluster?”

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)