Afvalwater hergebruiken

Afvalwater hergebruiken

Bij diverse bedrijven zet De Watergroep allerlei waterbronnen om tot de gewenste eindkwaliteit. Met industriewaterprojecten bij onder andere Alpro en DuPont beschikt de business unit Industrie en Services over een uitgebreid portfolio aan bedrijven waar we water-op-maat leveren.

introductie foto Afvalwater hergebruiken

Voedingsbedrijf Dupont bespaart op leidingwater en bouwt grondwaterwinning af

Bij voedingsbedrijf Dupont uit Brugge zorgt De Watergroep ervoor dat koelwater niet langer geloosd wordt, maar opnieuw ingezet wordt in het productieproces.

Frank De Poortere, manager Industrie en Services: “De ingebruikname van de installatie voor de productie van proceswater bij Dupont was voor De Watergroep één van de belangrijkste industriewaterprojecten van 2020. Dupont gebruikt brak oppervlaktewater uit de Komvest (onderdeel van het kanaal Gent-Brugge-Oostende) als koelwater. Dat koelwater werd vroeger op het kanaal geloosd. De Watergroep vormt dit water sinds 2020 om naar zacht en laag gemineraliseerd ketelvoedingswater, zodat het gebruikt kan worden in het productieproces. Dankzij deze samenwerking moet Dupont minder leidingwater kopen en kan het zijn grondwaterwinning afbouwen. We leveren op deze site 45 m³ proceswater per uur, of zo’n 375.000 m³ per jaar. Het contract met DuPont loopt 10 jaar.”

160 olympische zwembaden gezuiverd afvalwater bij Leuvense brouwerij

De Watergroep werkt al sinds 2015 samen met AB InBev voor de zuivering van haar afvalwater, in 2020 werd het aantal m³ opgeschaald.

“Sinds 2020 zuiveren we bij de Leuvense brouwerij jaarlijks zo’n 400.000 m³ afvalwater tot water van drinkwaterkwaliteit. Dit is te vergelijken met 160 olympische zwembaden. Voorheen ging dat gezuiverde afvalwater terug naar de Dijle. Gezuiverd afvalwater verder opwaarderen tot drinkwaterkwaliteit betekent niet alleen dat we de waterkringloop kunnen sluiten maar zorgt ook dat we meer capaciteit op het drinkwaternet hebben. Zo kunnen we in de toekomst ook bij piekverbruik aan de waterbehoefte van onze (huishoudelijke en industriële) klanten blijven voldoen,” zegt Frank De Poortere, manager Industrie en Services.

100% circulair waterhergebruik bij Milcobel

Milcobel is een producent van kaas en melkpoeder. Bij die productie komt heel wat rest- en afvalwater vrij. De Watergroep helpt Milcobel in haar vestingen in Langemark en Kallo om een deel van deze ‘verloren waters’ terug om te vormen tot drinkwater. Het afvalwater wordt voor 100% hergebruikt, iets waarop De Watergroep ook de komende jaren wil inzetten.

VAN WEIWATER NAAR DRINKWATER

Frank De Poortere, manager Industrie en Services: “In Langemark behandelen we weiwater. Wei is een waterige fractie die voor Milcobel pas waardevol wordt als het water afgesplitst wordt van de ingedikte wei. Het restwater dat daarbij vrijkomt, wordt door De Watergroep verder behandeld tot drinkwater. Bij elke fase wordt de restfractie afgezonderd tot we het weiwater perfect hebben opgesplitst in 2 componenten: 100% wei en 100% water. Dankzij een ingenieus proces van filtratie en zuivering, is het gezuiverde water van drinkwaterkwaliteit. Dat water wordt door Milcobel ingezet voor tal van toepassingen in de fabriek. Het gaat hier dus om een volledig gesloten kringloop en 100% waterhergebruik. Weiwater is bovendien een speciale waterstroom die je nergens anders tegenkomt. Bij dit industriewaterproject passen we dan ook bijzonder hoge kwaliteitstandaarden toe voor het leidingwerk en gesofisticeerde reinigingen van de installatie.”

VAN CONDENSWATER NAAR DRINKWATER

“In Kallo maakt Milcobel hoogwaardig melkpoeder. De melk wordt verhit zodat het water verdampt en er poeder overblijft. De waterdamp wordt opgevangen en gecondenseerd tot water dat we opvangen en opwaarderen tot drinkwaterkwaliteit via biologische zuivering, ultrafiltratie en omgekeerde osmose. Dat water wordt rechtstreeks in het eigen drinkwaternet van Milcobel geïnjecteerd. Bijkomend gebeurt in Kallo nog een extra UV-desinfectiestap, waarbij een deel van het water zonder het gebruik van chloor gedesinfecteerd wordt. Het is de eerste keer dat De Watergroep condenswater uit melk behandelt, iets wat bovendien vrij uniek is binnen de industriewatermarkt,’ besluit Frank De Poortere.

 

Bekijk de reportage op Kanaal Z:

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)