In de gezondheidszorg

Eerste industriewaterproject in de gezondheidszorg

De opening van het AZ Delta in Roeselare afgelopen jaar betekende een mijlpaal voor De Watergroep: het eerste industriewaterproject in de gezondheidszorg.

introductie foto Eerste industriewaterproject in de gezondheidszorg

Het ziekenhuis AZ Delta heeft nood aan grote hoeveelheden zacht en gedesinfecteerd water. Het krijgt via De Watergroep water aangeleverd dat beantwoordt aan de gewenste specificaties. Door de ligging van het ziekenhuis werken we er met leidingwater als ruwwaterbron. Via een proces van ontharding, ultrafiltratie, buffering en UV-desinfectie bereiken we de gewenste eindkwaliteit. Het gaat om zo’n 70.000 m³ water per jaar. Ook hier realiseert De Watergroep een mooie toegevoegde waarde binnen een meer duurzame en klimaatrobuuste watervoorziening.

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)