Waterontharding

De Watergroep werkt aan zachter water

In sommige streken is het drinkwater van nature ‘hard’ en bevat het veel kalk. Hard water is even gezond als zacht drinkwater, maar zachter water is comfortabeler: het zet minder kalk af, waardoor leidingen, kranen en huishoudtoestellen langer meegaan. En klanten hoeven minder wasproducten te gebruiken. Daarom zet De Watergroep in op centrale ontharding bij de waterproductie.

Bij nieuwe waterproductiecentra streven we ernaar om eventuele problemen met waterhardheid aan te pakken. Als het water hard is en veel kalk afzet, zorgen we standaard voor centrale deelontharding. Dat wil zeggen dat het water onthard wordt tot de wettelijk bepaalde grens van 15 Franse graden.

introductie foto De Watergroep werkt aan zachter water

Nieuw waterproductiecentrum in Waarmaarde met waterontharding

In 2020 namen we het nieuwe waterproductiecentrum in Waarmaarde in gebruik. Daar voegden we centrale deelontharding toe aan de waterbehandeling. Resultaat? Bij 13.000 huishoudens in Anzegem, Avelgem en een deel van Waregem komt nu zachter water uit de kraan.

“Het nieuwe waterproductiecentrum is de vrucht van 6 jaar werk,” vertelt Gert Danckaers, manager Ontwerp en Engineering. “Het staat op de site van het voormalig waterproductiecentrum, waar we vroeger altijd hard water produceerden. Begin 2020 namen we het nieuwe productiecentrum in gebruik, in eerste instantie zonder waterontharding. Na een proefdraaiperiode namen we het oude waterproductiecentrum uit dienst. Een half jaar later namen we vervolgens de wateronthardingsinstallatie in gebruik.”

Projectleider bouwkunde Johan Seynaeve is tevreden met het resultaat: “Waterontharding, beluchting, filtratie en buffering: compact geïntegreerd in één sober maar duurzaam gebouw.” Vanuit de nieuwe installatie krijgen de inwoners van Anzegem, Avelgem en een deel van Waregem voortaan zachter water. We koppelden daaraan een burgeronderzoek, waarbij de klanten zelf hun waterhardheid konden testen en hun ervaringen delen.

Op de planning

Ook in andere regio’s werd er in 2020 naarstig verder gewerkt aan centrale waterontharding want de komende jaren staan er nog een aantal nieuwe wateronthardingsinstallaties in Vlaams-Brabant en Limburg gepland.

Een volledig overzicht van onze plannen vind je via de website van De Watergroep >>

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)