Toegang tot water

Toegang tot water

De Watergroep ondersteunt de gemeenten binnen haar verzorgingsgebied: van gratis drinkwatertappunten tot een raamovereenkomst voor nazicht, onderhoud en signalisatie van brandkranen.

introductie foto Toegang tot water

Op naar 740 gratis drinkwatertappunten

Eind 2019 startten we met de plaatsing van gratis drinkwatertappunten in de steden en gemeenten waar De Watergroep actief is. In 2020 brachten we de teller op 629 toestellen in 142 gemeenten, op een gepland aantal van in totaal 740 tappunten.

Dirk Goethals, accountmanager Services: “Door de coronacrisis liepen we bij de installatie wat vertraging op. Tijdens de eerste lockdown in 2020 werd de installatie van tappunten enkele weken stilgelegd. Inmiddels is het grootste deel van de toestellen geplaatst.”

De gemeenten konden kiezen uit 3 modellen drinkwatertappunten: een tafelmodel, een vrijstaand model en een wandmodel. Ze kiezen ook zelf waar we de tappunten plaatsen. De Watergroep staat in voor het onderhoud en voor de kwaliteit van het drinkwater.

Maatwerkbedrijven zorgen voor onderhoud brandkranen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de lokale bluswatervoorziening. Om hen daarin bij te staan, biedt De Watergroep raamcontracten aan voor het nazicht, onderhoud en de signalisatie van brandkranen.

Sinds 2020 biedt De Watergroep uniforme onderhoudscontracten voor bluswatervoorziening aan in haar hele verzorgingsgebied. Vroeger werd er in elke zone een andere aanpak gehanteerd. Dirk Goethals, accountmanager Services: “We hebben in 2020 een openbare aanbesteding uitgeschreven voor al onze zones. Per zone hebben we een uitvoerder aangesteld voor de komende twee jaar. Geïnteresseerde gemeentes kunnen hier vrij op intekenen.”

De Watergroep werkt daarvoor samen zogenaamde maatwerkbedrijven uit de sociale economie. Dat is een bewuste keuze, vertelt Goethals: “Die bedrijven hebben zich voor een stuk gespecialiseerd in dit soort werk en hebben een geografische spreiding over heel Vlaanderen.”

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)