Onderscheiding keuringen

Onderscheiding voor onze keuringen

Wie een nieuwe waterinstallatie in gebruik neemt of aanpassingen doet aan een bestaande installatie, moet die verplicht laten keuren. Onze klanten zijn bijzonder tevreden over de manier waarop De Watergroep de keuring aanpakt.

Tijdens de keuring controleren we of de installatie helemaal in orde is en of alle toestellen reglementair zijn aangesloten. Zo kan het water veilig gebruikt worden en verzekeren we de drinkwaterkwaliteit, zowel in de binneninstallatie als op de rest van het net.  

introductie foto Onderscheiding voor onze keuringen

Tevreden klanten

Sinds januari 2020 vragen we systematisch feedback aan onze klanten over hun keuring. Daaruit blijkt dat de meesten heel tevreden zijn: gemiddeld scoren we een 8,92 op 10. We maken het onze klanten graag zo eenvoudig mogelijk. Daarom tekenden we een ‘customer journey’ uit voor keuringen. Daarbij bekijken we het hele keuringstraject van a tot z door de ogen van de klant, en analyseren we hoe we hen nog beter van dienst kunnen zijn. Manager Marketing Stefanie Goethals: “Via zo’n ‘customer journey’ worden de verbeterpunten zwart op wit in kaart gebracht. Dat is belangrijk om het verbetertraject structureel op te starten. Verder brengt de journey ook heel wat positieve zaken naar boven. Er is soms wat vrees dat het meten en uittekenen van de ‘customer experience’ enkel over negatieve aspecten en ervaringen gaat. Onze oefening bewijst echter het tegendeel: het meten van klanttevredenheid kan juist een positieve boost geven. Via het meten en monitoren van klantenervaringen, komen we ook in contact met de positieve appreciatie voor onze dienstverlening. En tegelijkertijd kunnen we verdere mogelijkheden tot verbetering onderzoeken.”

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)