Smart Water Grid

‘Smart Water Grid’ detecteert waterlekken op straatniveau

Om waterverliezen terug te dringen, ontwikkelen we ook nieuwe methodes, zoals in het onderzoeksproject ‘smart water grid’.

Het drinkwaternet van De Watergroep omvat 34.367 km leidingen en is ingedeeld in zo’n 400 verschillende registreerzones. De hoeveelheid water die naar elke zone gaat, wordt nauwkeurig gemeten. Aangezien het verbruiksprofiel binnen een bepaalde zone gekend is, kunnen we mogelijke waterlekken opsporen. Als het nachtverbruik in een zone bijvoorbeeld plots sterk toeneemt, dan is er wellicht een probleem. ‘Smart water grids’ laten toe om het waterverbruik niet alleen te registreren op het niveau van een zone, maar zelfs tot op straatniveau.

introductie foto ‘Smart Water Grid’ detecteert waterlekken op straatniveau

Wat is een ‘smart water grid’?

“Een ‘smart water grid’ kan lekken gerichter opsporen op basis van data-analyse”, zegt Nele Philips, programmabeheerder Onderzoek en Ontwikkeling. “Binnen zo’n grid combineren we de verbruiksgegevens van een zone met gegevens van draadloze druksensoren en feedback van technische medewerkers en klanten. Op die manier kunnen we een waterlek sneller en efficiënter vinden en dichten.”

Extra druksensoren

“In 2020 hebben we samen met onze partners heel wat vooruitgang geboekt op het vlak van ‘’smart water grid’: we kochten bijvoorbeeld mobiele druksensoren aan en zetten deze op het waternet in voor meerdere meetcampagnes.”

Smart Water Grid is een gesubsidieerd Imec.ICON-project, met Hydroscan, Aloxy en Itineris als industriële partners en financiële steun van VLAIO (Agentschap Innoveren en Ondernemen).

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)