3 nieuwe vennoten

3 nieuwe Riopact-vennoten

Op 1 januari 2020 traden Scherpenheuvel-Zichem en Sint-Gillis-Waas toe tot Riopact als Riopact-vennoot. Op 1 juli deed Deerlijk hetzelfde. De 3 gemeenten kozen hiermee voor de volledige ontzorging op het vlak van hun rioolbeheer.

 

introductie foto 3 nieuwe Riopact-vennoten

Eind 2020 stond de teller op 21 Riopact-vennoten. “Gemeenten die ervoor kiezen om Riopact-vennoot te worden, genieten van heel wat voordelen”, legt Riopact-manager Simon Stevens uit. “Allereerst bieden we met ons Riopact-takenpakket een totaaloplossing aan, waardoor de gemeente volledig ontzorgd wordt. Daarnaast is het een grote troef dat we met een niet-solidair systeem werken. Dat wil zeggen dat er voor elke gemeente een transparante, individuele rekening is waarbij de BOT-inkomsten (BOT staat voor Bijdrage voor Opvang en Transport van afvalwater) enkel gebruikt worden voor het beheer en de uitbouw van de rioleringsinfrastructuur van die gemeente.”

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)