Vast tarief voor rioolaansluiting

Vast tarief voor rioolaansluiting

Sinds januari 2020 betaalt iedereen evenveel voor een aansluiting op de riolering. Voordien werd de prijs bepaald door de hoeveelheid werk en de complexiteit van de werkzaamheden.

introductie foto Vast tarief voor rioolaansluiting

Vroeger gold: hoe moeilijker de aansluiting en hoe langer de afstand van het huis tot aan het rioleringsstelsel, hoe meer de klant betaalde. “Dat systeem vonden we eigenlijk niet correct. Een klant kan er bijvoorbeeld niets aan doen dat het rioleringsstelsel aan de andere kant van de weg ligt,” vertelt Riopact-manager Simon Stevens. “Voor onze Riopact-vennoten hebben we daarom een uniforme prijs berekend. In 2020 betaalde je binnen de gemeenten die Riopact-vennoot zijn altijd 1.760 euro voor een standaard rioolaansluiting (met een jaarlijkse indexatie). Een vast bedrag dus, net zoals voor drinkwateraftakkingen.”

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)