Afvalwaterbeheer op maat slaat aan

Afvalwaterbeheer op maat slaat aan

Meer en meer gemeenten tonen interesse in de uitbesteding van (delen van) hun rioolbeheer. Dat is niet verrassend, want er komt heel wat bij kijken. Voor ondersteuning kunnen ze terecht bij Riopact.

In Riopact bundelen De Watergroep en Aquafin hun expertise op het vlak van afvalwater- en rioleringsbeheer. We bieden gemeenten een uitgebreid keuzemenu aan diensten. Simon Stevens, manager van Riopact: “Gemeenten kunnen er ook voor kiezen om hun rioolbeheer volledig aan ons toe te vertrouwen, als Riopact-vennoot. Via een specifieke constructie betalen wij een eerlijke prijs voor het rioleringsstelsel, zodat Riopact de eigenaar wordt. Vanaf dan nemen we alle taken en verantwoordelijkheden van hen over. Zo kunnen we het volledige plaatje beheren en optimaliseren.”

introductie foto Afvalwaterbeheer op maat slaat aan

Toegenomen interesse

Vlaanderen telt nog heel wat woningen die niet aangesloten zijn op het rioleringsstelsel. Een groot probleem, want zo komt hun afvalwater ongezuiverd in het milieu terecht. “Dat besef is intussen bij de meeste gemeenten doorgedrongen”, zegt Stevens. “We krijgen heel wat vragen over hoe Riopact de gemeenten daarin kan bijstaan.” Ook hemelwaterplannen en assetmanagement zitten in de lift, vertelt Stevens. “Bij assetmanagement wacht je niet af tot er zich een probleem voordoet om in te grijpen. Het doel is om op korte tijd een volledig zicht te krijgen op het rioolstelsel. Hoe is het gesteld met de algemene kwaliteit ervan? Zijn er ergens breuken of verzakkingen in de riolen? Waar is er wortelingroei? Met die kennis kunnen we op het gepaste moment actie ondernemen.”

“In het algemeen is er een toegenomen interesse in rioolbeheer en de uitbesteding ervan. Dat viel ook op tijdens de aandeelhoudersvergaderingen met de Riopact-vennoten, waarop gemeenten aanwezig zijn die hun rioolstelsel al hebben overgedragen aan De Watergroep. Door de coronacrisis hebben we die online georganiseerd. De opkomst lag hoger dan de voorbije jaren.”

 

Naamsbekendheid vergroten

De gemeenten hebben de weg naar Riopact dus gevonden. Om ook de inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn, timmerden we verder aan onze communicatie en naamsbekendheid:

    • www.riopact.be werd in 2020 vertaald in het Frans. Zo kunnen we de inwoners van faciliteitengemeenten en Riopact-vennoten Wezembeek-Oppem en Kraainem nog beter bedienen.
    • We leverden duidelijke informatie aan voor de gemeentelijke websites van Riopact-vennoten.
    • We leverden teksten aan voor lokale infobladen, bijvoorbeeld in het kader van werken aan de riolering.

 

Afvalwaterbeheer in cijfers

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)