Leiderschapstraject

Leiderschapstrajecten: 4 rollen als leidinggevende

De Watergroep heeft een grote reorganisatie achter de rug. Om de leidinggevenden te ondersteunen in hun nieuwe taak, trapten we begin 2020 een tweejarig leiderschapstraject af.

“We hebben ongeveer 220 leidinggevenden in ons bedrijf, die jaarlijks een 6-tal opleidingsdagen krijgen om hen te ondersteunen bij de uitvoering van hun takenpakket. De bedoeling is dat iedereen na 2 jaar weet hoe hij of zij die rollen in de praktijk kan omzetten, op zijn of haar niveau,” vertelt Dries Moons, teammanager HR, Training en Ontwikkeling.

introductie foto Leiderschapstrajecten: 4 rollen als leidinggevende

Leadership game

Als ondersteuning bij het traject, organiseerden we in 2020 voor alle leidinggevenden van De Watergroep een interactieve ‘leadership game’. De deelnemers werden op een digitale manier uitgedaagd, en kregen na afloop een evaluatie van hun leiderschapsvaardigheden.

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)