Blue Deal

De Blue Deal bij De Watergroep

De Watergroep investeert in een klimaatrobuuste watervoorziening, zodat er voldoende en kwaliteitsvol water is voor ons én voor de generaties na ons. Dat past naadloos bij de ‘Blue Deal’ van de Vlaamse regering: een initiatief dat in 2020 gelanceerd werd en meer dan 70 concrete acties bundelt die Vlaanderen moeten wapenen tegen de toenemende droogte.  

introductie foto De Blue Deal bij De Watergroep

Blue Deal over 6 sporen

  1. openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving
  2. circulair watergebruik als regel
  3. landbouw en natuur als deel van de oplossing
  4. particulieren sensibiliseren en stimuleren om te ontharden
  5. verhogen van de bevoorradingszekerheid
  6. samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken.

Wat betekent dit voor de drinkwaterbedrijven?

In dit alles is een belangrijke rol weggelegd voor de Vlaamse waterbedrijven. De Blue Deal roept ons specifiek op om de strijd aan de gaan met waterverspilling, meer in te zetten op waterhergebruik, en sterker te gaan samenwerken.

industriewater

En voor De Watergroep?

De Blue Deal engageert alle betrokken sectoren om de uitdagingen op het gebied van water aan te pakken. Elke partner moet een bijdrage leveren om het resultaat te verbeteren. Brecht Vermeulen, voorzitter van de raad van bestuur van De Watergroep:

“Een van onze belangrijkste opdrachten is het wegwerken van het niet-geregistreerde verbruik, dat wil zeggen de lekverliezen. Met ons Leakie-project hebben we een ambitieuze doelstelling geformuleerd. Dat moet zich binnenkort gaan vertalen in de cijfers.”

“Samen met de andere drinkwaterbedrijven heeft De Watergroep ook haar investeringsprogramma’s geactualiseerd, met meer aandacht voor droogte en leveringszekerheid. Meer informatie hierover is opgenomen in het Strategisch Plan Waterbevoorrading in Vlaanderen (via website van VMM).”

“Tot slot onderzoeken we ook het gebruik van alternatieve waterbronnen, zoals grijs water en regenwater. In Harelbeke bijvoorbeeld zijn we gestart met een proefproject bij een landbouwer. Samen met drie technologische partners maken we daar drinkwater uit regenwater. We mogen niet vergeten dat er nog zo'n 40.000 woningen in Vlaanderen niet aangesloten zijn op het drinkwaterleidingnet. Vaak liggen deze woningen geïsoleerd en gebruiken ze grondwater als waterbron. Als we dat kunnen verduurzamen, moeten we dat zeker doen.”

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)