Waterveiligheidsplannen

Waterveiligheidsplannen als kwaliteitsgarantie

Ons drinkwater is van topkwaliteit. Om de veiligheid ervan te waarborgen van bron tot kraan, gebruikt De Watergroep waterveiligheidsplannen.

Met waterveiligheidsplannen stimuleren we binnen De Watergroep een proactieve aanpak. Kaat Blockx, teamverantwoordelijke Waterveiligheidsplannen: “Een waterveiligheidsplan opstellen betekent even stilstaan bij onze huidige manier van werken. We bekijken waar we preventieve acties kunnen nemen, om te voorkomen dat we in bepaalde situaties de kwaliteit van het door ons geleverde water niet zouden kunnen garanderen. Of we kijken waar er gevaar op bijvoorbeeld verontreiniging dreigt.” Elk plan houden we minstens om de 6 jaar opnieuw tegen het licht.

introductie foto Waterveiligheidsplannen als kwaliteitsgarantie

Hygiënezones

De Watergroep werkt ook concrete procedures uit om de waterveiligheid in het algemeen te verbeteren. Nieuw in 2020 was de invoering van ‘hygiënezones’ in onze waterproductiecentra. “Dat zijn locaties in onze productie- en opslaginstallaties waar er verschillende risiconiveaus zijn op het vlak van waterveiligheid,” legt Blockx uit. “Open water is kwetsbaar voor verontreinigingen. Dat willen we dus extra beschermen. Daarom voeren we drie hygiënezones in, waar aparte regels gelden. Allemaal met hetzelfde doel: de kwaliteit van ons drinkwater zo goed mogelijk veiligstellen.”

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)