Labo

Laboratorium speelt in op nieuwe drinkwaterwetgeving

Kwaliteitsvol drinkwater leveren aan onze klanten, dat is onze missie. Het laboratorium van De Watergroep speelt daarin een cruciale rol. Europa legt de lat voor drinkwaterkwaliteit sinds 2020 nog een stukje hoger. Dus past De Watergroep zich daaraan aan.

introductie foto Laboratorium speelt in op nieuwe drinkwaterwetgeving

Speuren naar stoffen

“Drinkwater moet 100% betrouwbaar zijn. We speuren constant naar chemische stoffen en bacteriën die mogelijk ziekteverwekkend zijn voor de mens,” vertelt Marie-Aline Hernalsteens. Als teammanager Labo – Bacteriologie en Biologie controleert ze samen met haar team de kwaliteit van het kraanwater aan de hand van ruim 60 criteria. Jaarlijks test het team zo’n 43.000 waterstalen.

Strengere kwaliteitseisen

Eind 2020 werd de Europese Drinkwaterrichtlijn (98/83/EC) herzien. Die verplicht drinkwaterbedrijven om hun controles op drinkwater uit te breiden. De Europese Richtlijn is nog niet omgezet in de Vlaamse wetgeving; dat duurt ongeveer 2 jaar. “Maar zo lang willen we niet wachten,” zegt Hernalsteens. “We werken nu al aan nieuwe methodes om drinkwater te ‘screenen’, waarbij we onderzoeken wat er allemaal in het water aanwezig is in plaats van naar één bepaalde parameter te kijken, zoals welbepaalde metalen of pesticiden. Ook ontwikkelen we nieuwe analysemethoden om virussen in het water te kunnen detecteren. Kortom, het laboratorium experimenteert voortdurend met nieuwe opsporingstechnieken om de hele waterketen te monitoren. Ons water is en blijft het meest gecontroleerde voedingsmiddel in Vlaanderen. Het is een topproduct.”

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)