Sms als herinnering

Factuur vergeten? De Watergroep stuurt je een sms

Het overkomt de besten: een factuur uit het oog verliezen. Sinds 2020 sturen we klanten een herinnering via sms wanneer dat de betaling iets te lang op zich laat wachten.

De Watergroep startte eerst een proefproject op, waarbij 2 scenario’s vergeleken werden. In het eerste scenario stuurden we sms’en naar particuliere klanten, 5 dagen vóór de vervaldag van hun factuur. Later kwam daar een tweede scenario bij, waarbij klanten 5 dagen ná de vervaldatum een sms-herinnering ontvingen. In beide gevallen leverde dat positieve resultaten op.

introductie foto Factuur vergeten? De Watergroep stuurt je een sms

Sneller

“Maar of een sms vóór vervaldatum echt werkt, is moeilijker in te schatten,” zegt teamleider Debiteuren Katrien Verrees. “Heeft de klant werkelijk betaald naar aanleiding van de sms of had de klant sowieso zijn factuur betaald voor de vervaldatum? We beslisten daarom om alleen nog na de vervaldatum te sms’en. Dat heeft een groot voordeel: we bereiken de klant sneller dan met een herinnering via de post. Zo besparen we postkosten. Uit een klantenbevraging bleek dat ook de klanten de sms’en als positief en nuttig ervaren!”

Betalen met QR-code

We voerden ook een andere nieuwigheid in voor onze facturen. Alle facturen bevatten sinds 2020 een QR-code om de betaling uit te voeren. Het typische overschrijvingsformulier viel weg.

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)